Prima / Avantajele pentru Manageri/Angajații companiei
Avantajele pentru Manageri/Angajații companiei

Beneficii pentru Manageri/Angajații companiei

(Persoane juridice și antreprenori individuali)

În plus față de cumpărători și furnizori, alți manageri de afaceri - inclusiv manageri de linie de afaceri, CIO, trezorerie și achiziții - beneficiază de asemenea de beneficii semnificative din emitere de conturi de plată electronică. Eficiența sporită a procesului înseamnă că managerii au un control mai mare asupra planificării și prognozării, precum și capacitatea de a oferi un nivel sporit de servicii pentru clienți.

Beneficiile cheie conturi pentru manageri:

 1. Vizibilitate sporită

  Un cont de plata emis pe hârtie va apărea cu întârziere în cadrul sistemelor contabile. Acest lucru are implicații asupra preciziei prognozei și planificării anticipate. În cadrul sistemului contabil, posibilitatea de a vizualiza un cont de plată imediat după emitere oferă un nivel mult mai mare de certitudine și control.
 2. Flux de numerar optimizat

  Pentru multe companii, capacitatea de a-și optimiza rulmentul capitalului circulant este esențială. Acesta îmbunătățește agilitatea afacerii și poate reduce la minimum necesitatea de finanțare externă. Prin micșorarea ciclurilor de „comandă la plată” și „comandă la numerar”, sistemele de emitere a conturilor de plată electronice permit companiilor să primească plăți în timp rezonabil și să profite de orice reduceri care ar putea fi disponibile.
 3. Conformitatea pentru Republica Moldova

  Lucrând cu un furnizor terț de emitere a contului de plată electronic, entitățile pot profita de sisteme în care problemele de conformitate cu reglementările în vigoare au fost deja adaptate pentru RM.
 4. Relații îmbunătățite cu furnizorul / clienții

  Sporirea eficienței procesului de emitere conturile de plată electronice reduce numărul eventualelor litigii și asigură că organizația poate furniza un nivel ridicat de servicii. Mai mult decât atât, prin integrarea sistemelor sale, clientul si furnizorul efectuiează o investiție semnificativă în natura relației între părți pe termen lung.
 5. Optimizarea extinsă a sistemului IT

  În majoritatea cazurilor, emiterea contului de plată electronic nu necesită cheltuieli suplimentare pentru tehnologii. Majoritatea departamentelor IT pot implementa conecsiunea sigură și transmiterea datelor necesare prin optimizarea infrastructurii IT existente sau prin utilizarea unui furnizor terț. Managerii IT au posibilitatea să reducă la minimum resursele necesare pentru asigurarea funcționalitatea sistemului de conturi de plată electronice.
 6. Corespunderea „inițiativelor ecologice”

  Sistemul de conturi de plată electronice elimină din circuit hârtia și transportul acesteia de la furnizor la cumpărător, reducând numărul de documente imprimate și a expedierilor poștale.

Informații suplimentare utile


Funcționalități avansate pentru afaceri. Posibilități:

 • Automatizarea procesului:

 • Organizarea unei platforme specializate bazata pe 1C:8 pentru primirea UNIFICATĂ a platilor de tipul

  • B2B (transfer bancar de la companie) și

  • B2C (plăți online, în special pentru persoane fizice)

 • Integrarea plăților ONLINE în procesele de afaceri ale companiei sau în structura site-ul corporativ: