Prima / Politica de Confidențialitate e-Cont.md

Nota informativă privind modul de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal

Diginet Pro SRL (cod fiscal 1019600052341)

ultima actualizare: 16.10.2022

Confidențialitatea și Protecția Datelor cu Caracter Personal

Prin prezenta Notă informativă, dorim să vă informăm: cine suntem și cui aparține responsabilitatea în raport cu informația gestionată, care sunt scopurile, temeiurile legale și categoriile de date cu caracter personal pe care le-am putea prelucra odată cu oferirea serviciilor noastre, care este termenul de stocare, care sunt drepturile de care dispuneți, cui putem dezvălui datele și ce măsuri organizatorice și tehnice aplicăm pentru ca să asigurăm un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru Diginet Pro. Puteți vizita site-ul nostru web fără a furniza informații personale. Datele dumneavoastră sunt necesare atunci când utilizați anumite servicii. Acest document conține informații despre ce date și în ce scop sunt colectate, prelucrate și unde sunt stocate.

1. Identitatea operatorului și a persoanelor împuternicite

1.1. „Diginet Pro” SRL, Cod Fiscal 1019600052341, adresa de facto: mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu 1, adresa de e-mail: info@diginet.md – a stabilit scopurile și metodele de prelucrare a datelor cu caracter persoanl în cadrul serviciilor oferite și descrise pe pagina www.diginet.md.

1.2. Având în vedere serviciile oferite de „Diginet Pro” SRL, care implică punerea la dispoziție către clienții săi (părți terțe) a platformelor, aplicațiilor software și a dispozitivelor hardware, compania „Diginet Pro” SRL:

 • a) Deține calitatea de operator de date cu caracter personal – în raport cu scopurile și după caz a mijloacelor de prelucrare a datelor care sunt pe partea de control și de dispoziție a companiei „Diginet Pro” SRL;
 • b) Deține calitatea de persoană împuternicită de către operator – în raport cu asigurarea mentenanței proceselor și operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal care sunt efectuate din numele clienților săi (persoanelor fizice/juridice, de drept public sau privat).

1.3. În acest context, datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către compania „Diginet Pro” SRL atât în calitate de operator de date cu caracter personal cât și în calitate e persoană împuternicită de către operator, în dependență de scopurile urmărite în raport cu aceste date.

1.4. La prelucrarea datelor cu caracter personal, compania „Diginet Pro” SRL, din motive economice și de eficiență operațională, a contractat serviciile mai multor persoane împuternicite de către operator, după cum urmează:

 • a) Servicii de externalizare a sarcinilor responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal - compania „Law, Privacy & Data Protection Services” SRL
 • b) Servicii de hosting local – Alexhost SRL, țara de reședință fiind Republica Moldova;
 • c) Servicii de hosting internațional – Fozzy.com, țara de reședință fiind Olanda;
 • d) Trimiterea alertelor de serviciu prin SMS (notificări SMS) - ProContext SRL (Context), țara de reședință fiind Republica Moldova;
 • e) Alți parteneri contractuali, așa cum sunt indicați în declarațiile privind cookie-urile (vezi Anexa 1).

1.5. Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal

1.5.1. Pentru ca măsurile de conformitatea (cerințele legislației în vigoare) și securitate a (măsurile organizatorice și tehnice) datelor cu caracter personal, pentru Noi reprezintă o preocupare majoră, dar și în vederea asigurării unui control obiectiv și independent pe cât de bine Noi ne îndeplinim obligațiile în acest sens, compania „Diginet Pro” SRL, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și art. 37 din General Data Protection Regulation (GDPR), a desemnat în calitate de persoană responsabilă cu protecția datelor cu caracter persoanl (Data Protection Officer – DPO) – compania „Law, Privacy & Data Protection Services” SRL, IDNO: 1018600008466, adresa juridică: mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 7/2, (of.) 18, office@gdpr.md, în persoana administratorului – Dl. Sergiu BOZIANU.

1.5.2. În caz că Dvs. considerați că Noi nu ne îndeplinim obligațiile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, ne puteți informa în formă scrisă prin adresarea unei plângeri, iar în cazul în care răspunsul nu va soluționa reclamația, puteți să vă adresați către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) .

1.7. Serviciile de Internet Diginet Pro nu transferă date cu caracter personal către terți, inclusiv în scopuri de marketing sau pentru a genera venituri din utilizarea datelor cu caracter personal.

1.8. Acești Termeni și Condiții au fost traduși din română în engleză și rusă. În cazul unor discrepanțe între versiunea în limba română și traducerea (rusă sau engleză), versiunea în limba română va prevala.

2. Definitii:

3. Categorii și lista datelor cu caracter personal prelucrate

3.1. Informații generale

Prelucrăm următoarele date personale în diferite etape ale activității dumneavoastră pe site-ul e-Cont.md.

3.2. Vizitatorii părții deschise a site-ului:

Dacă vizitați partea deschisă a site-ului, procesăm doar datele personale pe care browserul dvs. le transmite serverului nostru.

Colectăm următoarele date de care avem nevoie pentru a afișa corect site-ul și pentru a asigura stabilitatea și securitatea necesare:

 • numele gazdă și adresa IP a dispozitivului;
 • data și ora solicitării serverului, fus orar (time zone);
 • cerere client (inclusiv cereri de fișiere), cod de răspuns http;
 • site-ul solicitat și cantitatea de date transferate;
 • adresa URL de referință - pagina de trimitere (vizitată anterior);
 • browser, sistem de operare, interfață, limbă și versiunea software-ului browserului.

3.3. Date de înregistrare

La înregistrare, colectăm și procesăm următoarele informații:

 • date de înregistrare: autentificare, parolă și data înregistrării;
 • date personale ale managerului care a efectuat înregistrarea: numele și prenumele, numărul de telefon de contact și e-mailul;
 • informații despre companie: numele companiei, codul fiscal (ID fiscal), adresa, codul poștal, orașul, regiunea, țara și site-ul web;
 • detaliile bancare ale companiei: numele băncii, codul bancar (BIC) și numărul contului bancar;

3.4. Datele conturi de plată electronice

Datele pe care le procesăm la furnizarea Serviciului e-Cont.md sunt prelucrate de noi doar în calitate de procesator și nu în calitate de operator.

Lista tipică de elemente ale unei conturi de plată electronice:

 • Numărul contul de plată în sistemul e-Cont.md;
 • Numărul contul de plată (identificatorul intern) al Vânzătorului;
 • Data emiterii contul de plată;
 • Perioada de valabilitate a conturi de plată (în zile);
 • Data transferului de bunuri sau materiale, furnizarea lucrărilor sau prestarea de servicii
 • Numele companiei Vânzătorului, codul fiscal (IDNP), adresa, număr de telefon și e-mail;
 • Denumirea Cumpărătorului/Plătitorului (companie) sau Numele și Familiei persoaniei fizică (opțional);
 • Numărul de telefon mobil și e-mail ale Plătitorului;
 • Termeni și condiții;
 • Randurile care descriu fiecare produs sau serviciu;
 • Costul unitar al unui produs/serviciu;
 • Cote de impozitare;
 • Suma totală datorată și numele monedei;
 • Note de la Vânzător.

4. De ce vă procesăm datele

4.1. Scop:

Prelucrarea datelor urmărește următoarele scopuri („Scopuri”)

 • furnizarea și îmbunătățirea serviciului;
 • gestionarea relațiilor cu clienții (utilizatorii) SERVICIULUI, inclusiv buletinul informativ;
 • siguranța și stabilitatea SERVICIULUI.

4.2. Legalitatea prelucrării:

legalitatea prelucrării (conform Art. 5, Legea Republicii Moldova nr. 133 din 08.07.2011 «Privind protecţia datelor cu caracter personal» ) rezultă din:

 • 4.2.1. consimțământul dvs. atunci când v-am solicitat consimțământul explicit (clauza 1 a articolului 5 din Legea Republicii Moldova nr. 133 din 08.07.2011 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”); și
 • 4.2.2. necesitatea îndeplinirii contractului, deoarece datele dvs. sunt necesare pentru furnizarea satisfăcătoare a SERVICIULUI; și
 • 4.2.3. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator (en. Сontroller) sau de o parte terță în conformitate cu f), art. 6 Legalitatea procesării, GDPR

4.3. Interese legitime:

Interesele legitime în conformitate cu 4.2.3 constau în monitorizarea, analizarea și îmbunătățirea SERVICIULUI, oferindu-vă orice asistență pentru a proteja securitatea, integritatea, performanța și funcționalitatea SERVICIULUI.

5. Stocarea și securitatea datelor

5.1. Perioada de păstrare a datelor: Stocăm datele dumneavoastră atâta timp cât sunteți utilizator înregistrat al SERVICIULUI.

În plus, reținem Datele numai atunci când este necesar să facem acest lucru prin lege (din cauza garanțiilor, termenilor sau perioadelor de păstrare) sau altfel.

5.2. Ștergerea datelor: Datele vor fi șterse dacă (a) vă retrageți consimțământul pentru stocare, (b) Datele nu mai sunt necesare pentru a îndeplini un contract de utilizare pentru Produs sau (c) stocarea este sau devine inacceptabilă din punct de vedere legal. Solicitarea de ștergere nu afectează datele dacă stocarea este necesară din punct de vedere legal, de exemplu în scopuri contabile.

5.3. Măsuri de securitate: Pentru a evita accesul neautorizat la date și în general pentru a proteja datele, aplicăm următoarele măsuri de securitate: transmisie criptată, stocare criptată, concept de autorizare, concept de backup a datelor și măsuri de securitate fizică pentru servere. Aceste măsuri de securitate sunt revizuite în mod constant în conformitate cu cele mai recente evoluții tehnologice.

6. Drepturile Dvs. privind protecția datelor

Ca subiect de date, puteți contacta în orice moment cu ofițerul nostru de protecție a datelor, printr-o notificare către datele de contact menționate mai sus, pentru a vă exercita drepturile conform legislației naționale și după caz legislației europene privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste drepturi sunt următoarele:

 • 6.1. Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și recepționarea unei copii a datelor dvs. prelucrate (dreptul de a fi informat și dreptul de acces la datele cu caracter personal, art. 12-13 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal);
 • 6.2. Dreptul la rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de intervenție, art. 14 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal);
 • 6.3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal iar, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, remiterea informației către alți operatori cu privire la solicitarea ștergerii (dreptul la ștergere, art. 16 din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal);
 • 6.4. Dreptul de a retrage acordul/consimțământul dat în orice moment pentru a stopa prelucrarea datelor care se bazează pe consimțământul oferit de dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării în baza consimțământului înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, art. 5 alin. (2) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal);
 • 6.5. Dreptul de a depune o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Legii nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, 27 alin. (1) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal).


7. Cookie-uri

7.1. Ce sunt cookie-urile: Ce sunt cookie-urile: Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe computerul utilizatorului, smartphone-ul și/sau stocate în browser. Dacă utilizatorul site-ului/produsului accesează din nou serverul respectiv al site-ului nostru, browserul utilizatorului trimite cookie-ul primit anterior înapoi către server. Serverul poate evalua informațiile astfel obținute în diferite moduri. Cookie-urile pot fi utilizate, de exemplu, pentru a gestiona reclamele pe site sau pentru a facilita navigarea pe o pagină web.

7.2. Categorii de cookie-uri

Există trei tipuri principale de clasificare a cookie-urilor: ce scop servesc, cât durează și în funcție de originea lor.

7.2.1. Durata de stocare a cookie-urilor

 • 7.2.1.1. Cookie-uri de sesiune sau temporare (cookie-uri) Aceste module cookie sunt temporare și sunt șterse automat după închiderea browserului sau după încheierea sesiunii. Acestea includ, în special, module cookie de sesiune. Acestea stochează un ID de sesiune care permite diferitelor solicitări ale browserului să fie asociate cu o sesiune partajată, permițând computerului dumneavoastră să fie recunoscut atunci când reveniți pe site-ul nostru web. Cookie-urile de sesiune sunt șterse atunci când vă deconectați sau închideți browserul.
 • 7.2.1.2. Cookie-urile persistente sunt șterse automat după o anumită perioadă de timp, care poate varia în funcție de cookie. Puteți șterge cookie-urile în orice moment din setările de securitate ale browserului dvs.

Pentru a asigura cel mai înalt nivel de utilizare, performanță și securitate, folosim atât cookie-uri de sesiune, cât și cookie-uri persistente. Un cookie persistent constă dintr-un fișier text trimis de un server web către un browser web care va fi stocat de browser și va rămâne valabil până la o dată de expirare stabilită (cu excepția cazului în care utilizatorul îl șterge înainte de data de expirare). Pe de altă parte, un cookie de sesiune expiră la sfârșitul sesiunii utilizatorului când browserul web este închis.

7.2.2. Originea sau sursa cookie-urilor

 • 7.2.2.1. Cookie-urile proprii sau esențiale sunt module cookie plasate pe dispozitivul dvs. direct de site-ul web pe care îl vizitați.
 • 7.2.2.2. Cookie-urile terță parte sunt module cookie care nu sunt plasate pe dispozitivul dvs. de site-ul web pe care îl vizitați, ci de către o terță parte, cum ar fi un agent de publicitate sau un sistem de analiză..

Nu împărtășim informațiile colectate din propriile cookie-uri cu furnizori terți, alții decât furnizorii de servicii, care ajută la gestionarea cookie-urilor.

7.2.3. Care este scopul cookie-urilor

 • 7.2.3.1. Cookie-uri strict necesare (Acces și securitate) Aceste module cookie sunt esențiale pentru navigarea pe site și pentru utilizarea caracteristicilor acestuia, cum ar fi accesarea zonelor securizate ale site-ului. Cookie-urile care permit magazinelor online să vă păstreze articolele în coșul de cumpărături în timp ce faceți cumpărături online sunt un exemplu de cookie-uri strict necesare. Aceste cookie-uri sunt de obicei cookie-urile de sesiune primară. Consimțământul nu este necesar pentru aceste cookie-uri, dar vă explicăm ce fac și de ce sunt necesare.
  • Pentru a vă recunoaște computerul atunci când vizitați site-ul nostru web și pentru a vă facilita autentificarea;
  • Pentru a vă proteja securitatea și a lupta împotriva spamului și a abuzului site-ului și serviciului nostru;
  • Pentru a împiedica terții neautorizați să vă acceseze contul.
 • 7.2.3.2. Cookie-uri de preferință (cookie-uri funcționale) Aceste module cookie permit unui site web să-și amintească alegerile pe care le-ați făcut în trecut, cum ar fi limba pe care o preferați, regiunea pentru care doriți să primiți rapoarte meteo sau ce nume de utilizator și parolă aveți. Vă puteți autentifica automat.
  • Pentru a reține informații despre browserul dvs., setările site-ului și preferințele pe care le-ați setat cu privire la utilizarea site-ului și serviciilor noastre (cum ar fi limba sau fusul orar preferat).
 • 7.2.3.3. Cookie-uri de statistică și analiză (cookie-uri de performanță) Aceste module cookie colectează informații despre modul în care utilizați site-ul web, cum ar fi ce pagini ați vizitat și pe ce link-uri ați făcut clic. Niciuna dintre aceste informații nu poate fi folosită pentru a vă identifica. Toate acestea sunt agregate și, prin urmare, anonime. Unicul lor scop este de a îmbunătăți funcționalitatea site-ului web. Acestea includ module cookie de la servicii de analiză terță parte, în care modulele cookie, inclusiv Google Analytics, sunt destinate exclusiv utilizării proprietarului site-ului web vizitat. Acești parteneri folosesc cookie-uri pentru a colecta informații și a analiza navigarea pe site, precum și cum și de pe ce site-uri navighează utilizatorii către site-ul și serviciul nostru.
 • 7.2.3.4. Publicitate și marketing (alte module cookie) Aceste module cookie urmăresc activitatea dvs. de navigare pentru a ajuta agenții de publicitate să vă ofere reclame mai relevante, inclusiv Google Ads și Facebook Ads, sau pentru a limita numărul de ori când vedeți reclame. Aceste cookie-uri pot partaja aceste informații cu alte organizații sau agenți de publicitate. Acestea sunt cookie-uri persistente care sunt de origine terță parte. Aceste cookie-uri pot conține informații despre activitatea dvs. online, preferințe și locație.

7.3. Tabel cu o listă de cookie-uri utilizate

vezi Anexa 1

7.4. Ce pot face pentru a controla utilizarea cookie-urilor?

Vă puteți ajusta setările browserului după cum este necesar: de exemplu, puteți refuza să acceptați cookie-urile de la terți sau toate cookie-urile. Vă rugăm să rețineți că în acest caz este posibil să nu puteți utiliza toate caracteristicile site-ului nostru.

Puteți dezactiva instalarea cookie-urilor făcând setările corespunzătoare în browserul dumneavoastră (ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera sau Safari). Pentru a renunța la Google Analytics, puteți instala programul de renunțare la Google Analytics disponibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pentru informații generale despre cookie-uri și despre cum să le dezactivați, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org.

7.5. Controlul și ștergerea cookie-urilor

7.5.1. Majoritatea browserelor de internet sunt setate inițial să accepte automat cookie-uri. Puteți modifica setările pentru a bloca cookie-urile de pe hard disk-ul computerului dvs. (stocare mobilă) sau puteți primi un avertisment când cookie-urile sunt trimise pe hard disk (stocare mobilă).

Puteți șterge în orice moment cookie-urile setate de acest Site. Pentru mai multe informații despre aceste funcții, consultați instrucțiunile de utilizare a browserului dvs. de internet. De regulă, secțiunea de setări dorite poate fi găsită în meniul „Setări”, „Opțiuni” sau „Preferințe” al browserului dumneavoastră.

7.5.2. Dezactivarea cookie-urilor: Utilizatorul poate dezactiva instalarea cookie-urilor introducând setările corespunzătoare în browser-ul său (de exemplu, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera sau Safari). Cu toate acestea, în acest caz, utilizatorul poate compromite utilizarea întregii game de funcții de pe Site.

Setări cookie în browsere

Browserul sau dispozitivul dvs. poate oferi setări care vă permit să alegeți dacă să setați sau să ștergeți cookie-urile din browser. Aceste comenzi variază în funcție de browser, iar producătorii pot modifica în orice moment atât setările disponibile, cât și modul în care funcționează. La momentul actualizării acestui document, puteți găsi mai multe informații despre controalele oferite de browserele populare în linkurile de mai jos. Este posibil ca unele părți ale Serviciilor Diginet să nu funcționeze corect dacă dezactivați cookie-urile în browser. Vă rugăm să rețineți că aceste comenzi pot diferi de controalele afișate în linkurile furnizate.

7.5.2.1. De asemenea, puteți utiliza funcția de ajutor a browserului dvs. Pentru a înțelege mai bine esența unei astfel de ajustări, urmați linkurile de mai jos și citiți informațiile furnizate în acestea:

7.5.3. Blocante cookie

Puteți utiliza, de asemenea, blocare cookie, cum ar fi DoNotTrackMe.

Vă rugăm să rețineți că, dacă refuzați cookie-urile pe site, unele funcții pot fi limitate sau indisponibile. Prin urmare, vă recomandăm ca setările browserului dvs. să accepte cookie-urile noastre și pe cele ale partenerilor noștri.

8. Utilizarea analizei web

Acest site folosește Google Analytics și Yandex.Metrica.

8.1. Utilizarea Google Analytics

 • Acest sistem folosește cookie-uri pentru a colecta date de pe Site pentru analiză. Google folosește aceste date pentru a crea rapoarte despre vizitele pe acest Site, despre activitatea acestora și pentru a evalua comportamentul utilizatorilor pe Site. Google poate transfera informații către terți dacă acest lucru nu este ilegal sau dacă au un acord cu Google. Google nu asociază adresa dumneavoastră IP cu nicio altă informație deținută de Google.
 • Puteți:
  • pentru a împiedica Google să urmărească cookie-urile care sunt generate atunci când vizitați acest Site (inclusiv adresa dumneavoastră IP), pentru a procesa aceste date și a le transmite către Google prin descărcarea și instalarea unui plug-in special pentru browser;
  • blocați stocarea cookie-urilor selectând setările corespunzătoare din browserul dumneavoastră;
  • puteți găsi mai multe informații despre utilizarea și protecția datelor pe site sau aici..
 • Puteți vizualiza următoarele documente de la Google: Termeni și condiții, Politica de confidențialitate sau puteți obține informații despre utilizarea datelor de către Google..

8.2. Folosind Yandex.Metrica

 • Acest site folosește instrumentele Yandex.Metrica pentru a analiza statisticile privind utilizarea acestui site web. Yandex.Metrica generează informații statistice și de altă natură despre utilizarea site-ului web prin cookie-uri stocate pe computerele utilizatorilor. Informațiile generate în legătură cu site-ul nostru sunt folosite pentru a genera rapoarte privind utilizarea site-ului.
 • Yandex stochează și utilizează astfel de informații pentru o perioadă de timp stabilită prin reglementările interne ale serviciilor, în funcție de tipul fișierului cookie. Politica de confidențialitate Yandex..

9. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal

În caz de angajare și dacă atribuțiile funcției vor implica relațiile cu clienții, datele cu caracter personal care vă vizează, ar putea fi transmise transfrontalier, către infrastructura de lucru a operatorului pusă la dispoziție de partenerii contractuali/persoanele împuternicite de către operator, conform celor descrise supra.

10. Datele de contact ale organului de control asupra conformității prelucrării datelor cu caracter personal

10.1. În calitate de organ de control asupra conformității prelucrărilor de date cu caracter personal la nivel național este – Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. S. Lazo nr. 48, email: centru@datepersonale.md.

10.2. În caz că Dvs. considerați că Noi nu ne îndeplinim obligațiile prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, puteți deplânge aceste acțiuni/inacțiuni în termen de 30 de zile din momentul depistării acestor, cu adresa în prealabil către compania „Diginet Pro” SRL, iar în caz că răspunsul nu vă va mulțumi, veți putea să adresați o plângere către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal care este obligat într-un termen general de 30 de zile (termen care poate fi prelungit cu încă 60 de zile, la decizia motivată a autorității cu informarea în prealabil a Dvs.), să examineze solicitarea.

11. Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal

11.1. Nu folosim niciun sistem automat de procesare pentru a lua decizii specifice, inclusiv crearea de profiluri.

12. Modificări ale Politicii de confidențialitate

12.1. Dacă Compania decide să modifice această Politică de confidențialitate, va posta acele modificări direct pe această pagină. Dacă modificările sunt semnificative pentru dvs., în special în ceea ce privește dreptul dumneavoastră la protecția datelor, va trebui să le confirmați.


ANEXA 1

Tabel cu lista de cookie-uri

Tabelul următor vă prezintă lista de cookie pe care le stocăm și colectăm.

Puteți oricând să ștergeți toate înregistrările cookie pe care un site le stochează la dumneavoastră pe calculator. Pentru asta urmați instrucțiunile specifice pentru navigatorul de internet pe care îl folosiți.

Strict necesar / Obligatoriu (2)

Cookie-urile necesare ajută la a face un site utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
i yandex.ru Păstrează stările utilizatorilor în solicitările de pagină. 10 ani HTTP Cookie
test_cookie doubleclick.net Folosit pentru a verifica dacă browserul utilizatorului acceptă cookie-uri. 1 zi HTTP Cookie
Statistici / Analiza vizitatorilor / Analytics / Urmărire (6)

Cookie-urile de statistică îi ajută pe proprietarii unui site să înţeleagă modul în care vizitatorii interacţionează cu site-urile prin colectarea şi raportarea informaţiilor în mod anonim.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
_ga diginet.md Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web. 2 ani HTTP Cookie
_ga1 diginet.md Folosit de Google Analytics pentru a reduce rata de solicitare. 1 zi HTTP Cookie
_gid diginet.md Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web. 1 zi HTTP Cookie
_ym_retryReqs diginet.md Înregistrează date statistice despre comportamentul utilizatorilor pe site. Folosit pentru analize interne de către site-ul web operator. Persistent HTML Cookie
yandexuid yandex.ru Înregistrează date despre comportamentul vizitatorilor site-ului web. Acesta este utilizat pentru analiza internă și optimizarea site-ului web. 1 an HTTP Cookie
ymex yandex.ru Înregistrează date despre comportamentul vizitatorilor site-ului web. Acesta este utilizat pentru analiza internă și optimizarea site-ului web. 1 an HTTP Cookie
Marketing / Publicitate direcționată (19)

Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmări pe utilizatori de la un site la altul. Intenţia este de a afişa anunţuri relevante şi antrenante pentru utilizatorii individuali, aşadar ele sunt mai valoroase pentru agenţiile de puiblicitate şi părţile terţe care se ocupă de publicitate.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
_fbp diginet.md Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real de la agenții de publicitate terți. 3 luni HTTP Cookie
_gcl_au diginet.md Folosit de Google AdSense pentru a experimenta eficiența publicității pe site-uri web folosind serviciile lor. 3 luni HTTP Cookie
_ym#_lastHit diginet.md Neclasificat Persistent HTML Cookie
_ym#_lsid diginet.md Neclasificat Persistent HTML Cookie
_ym_d diginet.md Conține data primei vizite a vizitatorului pe site-ul web. 1 an HTTP Cookie
_ym_isad diginet.md Acest cookie este folosit pentru a determina dacă vizitatorul are vreun software de blocare a reclamelor în browserul său – această informație poate fi folosită pentru a face conținutul site-ului web inaccesibil pentru vizitatori, dacă site-ul web este finanțat cu publicitate terță parte. 1 zi HTTP Cookie
_ym_uid diginet.md Acest cookie este folosit pentru a colecta informații non-personale despre comportamentul vizitatorului site-ului web și statistici non-personale ale vizitatorilor. 1 an HTTP Cookie
_ym_uid diginet.md Colectează date despre navigarea și comportamentul utilizatorului pe site-ul web. Acesta este folosit pentru a compila rapoarte statistice și hărți termice pentru proprietarul site-ului web. Persistent HTML Cookie
ads/ga-audiences google.com Folosit de Google AdWords pentru a reangaja vizitatorii care sunt susceptibili de a se converti în clienți pe baza comportamentului online al vizitatorului pe site-urile web. Session Pixel
clmap/85189495 yandex.ru Neclasificat Session Pixel
fr facebook.com Folosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea în timp real de la terți.advertisers. 3 luni HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Folosit de Google DoubleClick pentru a înregistra și a raporta acțiunile utilizatorului site-ului web după vizualizare sau clic unul dintre reclamele agentului de publicitate cu scopul de a măsura eficacitatea unui anunț și de a prezenta reclame direcționate utilizatorului. 1 an HTTP Cookie
metrika_enabled diginet.md Folosit pentru a urmări vizitatorii pe mai multe site-uri web, pentru a prezenta reclame relevante pe baza preferințelor vizitatorului. Session HTTP Cookie
pagead/1p-conversion/# google.com Colectează date despre comportamentul vizitatorilor de pe mai multe site-uri web, pentru a prezenta reclame mai relevante - Acest lucru permite, de asemenea, site-ului web să limiteze numărul de ori când li se afișează aceeași reclamă. Session Pixel
pagead/viewthroughconversion/984204278 doubleclick.net Neclasificat Session Pixel
tr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Pixel
watch/# yandex.ru Neclasificat Session Pixel
yabs-sid yandex.ru Înregistrează date despre comportamentul vizitatorilor site-ului web. Acesta este utilizat pentru analiza internă și optimizarea site-ului web. Session HTTP Cookie
yuidss yandex.ru Colectează informații despre comportamentul utilizatorului pe mai multe site-uri web. Aceste informații sunt utilizate pentru a optimiza relevanța reclamelor de pe site-ul web. 1 an HTTP Cookie
Performanță/eficiență, Funcționalitate și Neclasificate (1)

Cookie-urile neclasificate sunt cookie-uri în curs de clasificare, împreună cu furnizorii de cookie-uri individuale.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
_ym85189495:0_reqNum diginet.md Neclasificat Persistent HTML Cookie

ANEXA 2

Serviciile de publicitate online ale terților pe care le folosim

Interesul nostru legitim de a folosi acest instrument este acela de a ne permite să oferim publicitate bazată pe interesele dumneavoastră.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este prevăzut la articolul 5 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal și corespunzător articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre o astfel de publicitate, vă rugăm să ne contactați la datele de contact de mai sus.

Mai jos am oferit diverse opțiuni și setări pentru fiecare care vor împiedica utilizarea acestuia.

1. Google Publicitate (Google Ads)

Există mai multe modalități de a renunța la utilizarea datelor dvs. în Google Ads

 • Prin efectuarea setărilor corespunzătoare în browserul dvs.; în special, suprimarea cookie-urilor de la terți înseamnă că nu veți primi reclame de la terți. Vezi detalii. 9.2.
 • Prin dezactivarea modulelor cookie de urmărire a conversiilor, setând browserul să refuze modulele cookie de pe domeniu: vedea https://www.google.com/settings/ads. Această setare va fi anulată de îndată ce vă ștergeți cookie-urile.
 • Prin dezactivarea publicității direcționate de către furnizorii care participă la programul de autoreglementare Despre publicitate la: http://www.aboutads.info/choices. Această setare va fi anulată de îndată ce vă ștergeți cookie-urile.
 • Prin utilizarea unui plug-in pentru a gestiona setările preferințelor de publicitate fără a vă conecta la contul dvs http://www.google.com/settings/ads/plugin când utilizați Firefox, Internet Explorer sau Google Chrome. Vă rugăm să rețineți că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web.

2. Meta ads (Facebook Ads)


ANEXA 3

Conformitatea cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR)

1. Dacă sunteți rezident în Uniunea Europeană (UE), en. European Union (EU), Spațiul Economic European (EEA) EFTA sau Elveția, atunci utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră cu caracter personal este guvernată de:

1.1. Aceste legi vă oferă anumite drepturi asupra informațiilor dumneavoastră personale, inclusiv dreptul de a modifica, corecta, obține sau șterge informațiile personale stocate pe site-urile web Diginet în orice moment, în funcție de interesele noastre de afaceri și de orice cerințe legale. Pentru detalii, consultați clauza 6 din această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.

2. Această Politică de confidențialitate a fost elaborată în conformitate cu legile Republicii Moldova și am depus eforturi rezonabile pentru a respecta GDPR.

3. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară cu privire la drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la dataprotection@diginet.md și vom lua în considerare solicitarea dumneavoastră în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. În unele cazuri, capacitatea noastră de a menține aceste drepturi pentru dvs. poate depinde de obligațiile noastre de a procesa informațiile personale din motive de securitate, securitate, prevenirea fraudei, respectarea cerințelor de reglementare sau legale sau pentru că prelucrarea este necesară pentru a vă oferi serviciile pe care le aveți. solicitat. În acest caz, vă vom oferi detalii specifice ca răspuns la solicitarea dumneavoastră.

4. Răspundem la toate întrebările primite de la persoane care doresc să își exercite drepturile de protecție a datelor în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor. Pentru a vă proteja confidențialitatea și securitatea, este posibil să fie nevoie să luăm măsuri rezonabile pentru a vă verifica identitatea înainte de a răspunde solicitării dvs.

5. Dacă credeți pe bună dreptate că prelucrarea datelor cu caracter personal în SERVICIUL Diginet încalcă legea aplicabilă și nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, atunci aveți dreptul să depuneți o plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPD) din Republica Moldova sau cu datele autorității locale de protecție. Detaliile de contact ale autorităților de protecție a datelor din UE și SEE sunt disponibile aici: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

6. Informații privind drepturile

Compania noastră ar dori să se asigure că sunteți pe deplin conștient de toate drepturile dumneavoastră de protecție a datelor.

Pentru exercitarea drepturilor definite la secțiunile 6.1 până la 6.9, puteți fie să utilizați posibilitățile Contului Personal al Serviciului, fie să trimiteți o solicitare prin e-mail dataprotection@diginet.md sau la adresa poștală specificată în clauza 1.5. Dacă faceți o cerere, avem o lună pentru a vă răspunde.

Fiecare utilizator are dreptul la următoarele:

6.1. Dreptul de a fi informat: aveți dreptul de a fi informat – confirmarea că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu colectate. Dacă este colectat, cine este Operatorul și cine este Procesatorul (dacă există), scopurile prelucrării și categoriile de date cu caracter personal colectate. Precum și informații suplimentare:

 • a) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 • b) existența drepturilor de acces, de modificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și de opoziție, inclusiv a condițiilor de exercitare a acestor drepturi;
 • c) dacă răspunsurile la întrebările de colectare a datelor sunt obligatorii sau voluntare și posibilele consecințe ale lipsei de răspuns.

6.1.1) În Secțiunea 2 a acestui document, expunem Scopurile prelucrării datelor și vă informăm ce date colectăm atunci când vizitați fiecare dintre serviciile din părțile publice și private ale site-ului;

6.1.2) clauza 3.2 precizează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

6.1.3) la paragrafele 2.3 - 2.6 stabilește categoriile de date cu caracter personal colectate.

6.2. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a primi de la noi, la cerere:

 • a) confirmarea dacă datele care vă privesc au fost sau nu prelucrate, precum și informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date utilizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 • b) comunicarea datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, precum si informatii despre originea acestora si durata stocarii acestora;
 • c) informații despre principiile de funcționare ale mecanismului utilizat în orice prelucrare automată a datelor care vă privesc ca subiect al datelor cu caracter personal;
 • d) informații despre consecințele juridice pentru dumneavoastră ca subiect al datelor cu caracter personal rezultate din prelucrarea datelor;
 • f) informații despre procedura de modificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6.3. Retragerea consimțământului: Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6.3.1. La primirea consimțământului dvs. ulterioare de prelucrare, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal fără întârzieri nejustificate și vă vom informa despre acest lucru, continuând să le stocăm.

6.3.2. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului anterior retragerii.

6.4. Dreptul la corectare: aveți dreptul de a solicita companiei noastre să corecteze orice informații despre care credeți că sunt inexacte.

De asemenea, aveți dreptul de a solicita Companiei noastre să completeze informațiile pe care le considerați incomplete.

6.4.1. Dacă datele prelucrate de noi sunt incorecte sau incomplete, le vom corecta fără întârzieri nejustificate și vă vom informa cu privire la această corectare.

6.5. Dreptul la ștergere: Dacă decideți că nu doriți să procesăm în continuare datele dumneavoastră, trimiteți o solicitare prin E-mail dataprotection@diginet.md sau pe hârtie la adresa poștală specificată în clauza 1.5.

Vă vom șterge datele și vă vom informa despre acest proces. Dacă prevederile legale obligatorii împiedică o astfel de eliminare, vă vom anunța fără întârzieri nejustificate.

6.6. Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul de a solicita companiei noastre să restricționeze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă se aplică una dintre următoarele condiții:

 • acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dvs. Durata restricției de prelucrare – pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal și să le corectăm;
 • Sunteți de părere că prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal;
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul prelucrării, ci sunt solicitate de dumneavoastră pentru a stabili, exercita sau apăra pretenții legale;
 • V-ați opus prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu clauza 6.8.

6.7. Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de (i) să primiți datele dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și (ii) să transferați acele date către un alt Operator (en. Operator) sau Procesor (en. Procesor) fără orice interferență cu părțile noastre.

6.8. Dreptul de a vă opune: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, dacă legea nu prevede altfel.

(i) În cazul în care obiecția este justificată, prelucrarea efectuată de noi nu mai poate afecta datele dumneavoastră.

(ii) Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopuri de marketing direct.

Înainte de a dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, vă vom informa cu privire la dreptul de a vă opune unei astfel de utilizări, inclusiv cum vă puteți opune sau cum să evitați partajarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6.9. Dreptul de a nu fi afectat de o decizie privată Aveți dreptul de a solicita anularea totală sau parțială a oricărei decizii private care dă naștere la consecințe juridice în legătură cu drepturile și libertățile dumneavoastră și se bazează exclusiv pe prelucrarea automată a datelor cu caracter personal destinată evaluează unele dintre aspectele tale personale, cum ar fi competența profesională, fiabilitatea, comportamentul etc.

6.9.1. Puteți fi afectat de o decizie privată dacă (i) decizia este autorizată de lege pentru a vă asigura interesele legitime (ii) decizia este luată în cursul încheierii sau executării unui contract, cu condiția să vă fi exprimat consimțământul de a încheia încheie sau execută un astfel de contract.

6.10. Dreptul de a depune o reclamație: Aveți dreptul să depuneți o reclamație in Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republica Moldova (CNPDCP), dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal în SERVICIUL Diginet încalcă legea aplicabilă, inclusiv Legea al Republicii Moldova nr. nr. 133 din 08.07.2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal„ cu modificări şi completări.

6.11. Dacă credeți pe bună dreptate că ați suferit prejudicii ca urmare a prelucrării ilegale a datelor cu caracter personal, drepturile sau interesele dumneavoastră au fost încălcate, atunci aveți dreptul de a vă adresa instanței de judecată a Republicii Moldova cu o cerere de despăgubire pentru materiale și prejudiciu moral.