Prima / Cont de plată pentru Serviciilor - Model

Cont de plată pentru Serviciilor

Trimis clientului pentru achitarea lucrărilor efectuate sau plata orară a serviciilor (Foaie de pontaj/Fișa de pontaj/Evidența orelor de muncă prestate).