Prima / Elementele contului de plată

Un cont de plată legal trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru efectuarea plăților.

Lista elementelor unui cont de plată:

 1. Cuvântul „Cont de plată”
 2. Numărul contului de plată în sistemul e-Cont.md;
 3. Numărul contului de plată (identificatorul intern) al Vânzătorului;
 4. Data emiterii contului de plată;
 5. Perioada de valabilitate a contului de plată (in zile);
 6. Data transferului de bunuri sau materiale, furnizarea lucrărilor sau prestarea de servicii
 7. Numele companiei Vânzătorului, codul fiscal (IDNP), adresa, număr de telefon și e-mail;
 8. Numele Cumpărătorului/Plătitorului (companie) sau Numele și Familia persoanei fizică (opțional);
 9. Numărul de telefon mobil și e-mail ale Plătitorului;
 10. Termeni și condiții;
 11. Randurile care descriu fiecare produs sau serviciu;
 12. Costul unitar al unui produs/serviciu;
 13. Cote de impozitare;
 14. Suma totală datorată și numele monedei;
 15. Note de la Vânzător.

Modele de conturi de plată electroniceLegislatia Republicii Moldova

Cont de plată - În scurt

 • Cont de plată ESTE documentul primar, dar NU este document primar cu regim SPECIAL;

 • În formă ELECTRONICĂ, semnătura NU constituie un element OBLIGATORIU.

În conformitate cu alineatele (7), (8) și (9) ale articolului 11 Legea Nr. 287 din 15-12-2017 despre contabilităţii și raportării financiare:

 • (7) Documentele primare conţin următoarele elemente obligatorii:
  • a) denumirea şi numărul documentului;
  • b) data întocmirii documentului;
  • c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii din numele căreia este întocmit documentul;
  • d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – IDNP (codul personal);
  • e) conţinutul faptelor economice;
  • f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;
  • g) funcţiile, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice.
  • (71) În cazurile stabilite de către Ministerul Finanțelor, etaloanele valorice în care sînt exprimate faptele economice în documentele primare nu constituie element obligatoriu.
 • (8) Suplimentar elementelor prevăzute la alin. (7), documentele primare pot conține și alte elemente, în funcție de prevederile actelor normative și necesitățile informaționale ale entității.
 • (9) În cazul în care documentele primare, cu excepția documentelor primare cu regim special, sînt întocmite în formă electronică, semnătura nu constituie un element obligatoriu. În astfel de cazuri, modalitatea de identificare a persoanelor care au iniţiat, dispus şi/sau aprobat efectuarea faptelor economice respective se stabilește prin proceduri interne.