Prima / Prețurile de transfer. Moldova
Prețurile de transfer. Moldova

Prețurile de transfer in Moldova

Ce este prețul de transfer internațional?

Începând cu 1 ianuarie 2024 în legislația fiscală din Republica Moldova se aplică principiul prețurilor de transfer.

Prețul de transfer este prețul stabilit în tranzacțiile comerciale între diferite divizii ale unei singure companii sau între membrii unui singur grup de companii.
Prețurile de transfer permit stabilirea prețurilor pentru bunurile și serviciile schimbate între filiale, afiliate sau companii controlate în mod comun care fac parte din aceeași întreprindere mai mare.

Prețurile de transfer sunt o metodologie complicată și consumatoare de timp.


Anunţ

Dezvoltăm un nou serviciu pentru automatizarea întocmirii rapoartelor privind prețurile de transfer și tranzacțiile controlate

Inclusiv:

 • comentarii cu privire la specificul selectării unei metode de stabilire a prețurilor
 • comparabilitatea termenilor comerciali și (sau) financiari ai tranzacțiilor și analiza funcțională
 • etapele recomandate de pregătire a documentației privind o tranzacție controlată
 • noutăți RM privind prețurile de transfer

Pentru ce, trebuie să vă înregistrați în contul personal.


Baza normativă

Prețuri de transfer – Subiecții

 • Companii cu valoarea anuală a tranzacțiilor peste 20 mil. de lei (dar mai putin de 50 mil. lei)
  • Informația privind prețurile de transfer - obligatoriu.
   se prezintă nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.
  • Dosarul prețurilor de transfer (File) - la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat.
   prezentat de contribuabilul în termen de 60 de zile calendaristice din momentul solicitării.
 • Companii cu valoarea anuală a tranzacțiilor peste 50 mil. de lei
  • Informația privind prețurile de transfer și dosarul privind prețurile de transfer - obligatoriu.
   Informația privind prețurile de transfer (și dosarul) se prezintă nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.
 • Contribuabilul este obligat să asigure păstrarea dosarului prețurilor de transfer pe parcursul unei perioade de 6 ani, care începe să curgă din momentul prezentării acestuia.
 • Contribuabilii care nu au obligația întocmirii și prezentării dosarului prețurilor de transfer, la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat, sunt obligați să prezinte următoarele informații și documente pentru verificare preliminară.
Informații utile:

Еuropa / International:Metodele de verificare a prețurilor de transfer

La stabilirea formării prețului de transfer conform principiului lungimii brațului pentru tranzacțiile desfășurate între persoane afiliate sunt utilizate următoarele metode:

 1. metoda comparării prețurilor (CUP);
 2. metoda prețului de revânzare (RPM);
 3. metoda cost plus (Cost plus);
 4. metoda marjei tranzacționale nete (TNMM);
 5. metoda împărțirii profitului (PSM);
 6. orice altă metodă recunoscută în Liniile directoare OCDE privind prețurile de transfer.

Criteriile de stabilire a celei mai adecvate metode sunt prevăzute la art. 22620 alin. (5) din Codul fiscal.

alin (5) La stabilirea celei mai adecvate metode sunt utilizate următoarele criterii:

 • a) metoda este stabilită în funcție de conținutul tranzacției controlate, precum și în baza rezultatelor analizei funcționale a tranzacției controlate, inclusiv ținând cont de funcțiile îndeplinite, activele utilizate și riscurile suportate;
 • b) metoda este stabilită în baza informațiilor din surse veridice, inclusiv a informațiilor aferente tranzacțiilor între persoane independente;
 • c) metoda este stabilită ținând cont de documentele prezentate de către contribuabil;
 • d) metoda este stabilită în funcție de gradul de comparabilitate dintre tranzacțiile controlate și tranzacțiile între persoane independente;
 • e) metoda este stabilită în funcție de circumstanțele individuale ale cazului.

Elementele analizei de comparabilitate

 1. caracteristicile obiectului tranzacției;
 2. analiza funcțională;
 3. condițiile și termenii contractuali ai tranzacției;
 4. circumstanțele economice în care au loc tranzacțiile;
 5. strategiile de afaceri și alte circumstanțe faptice ale părților tranzacției.

Determinarea intervalului de prețuri comparabile

 • Cuartila inferioară – valoarea sub care se încadrează cele mai mici 25% de valori din intervalul de valori ale prețului tranzacției.
 • Cuartila superioară – valoarea sub care se încadrează cele mai mari 25% de valori din intervalul de valori ale prețului tranzacției.
 • Valoarea mediană - valoare care se regăsește la mijlocul intervalului de prețuri comparabile.
Cuartila inferioară şi Cuartila superioară reprezintă valoarea minimă şi maximă a intervalului de preţuri comparabile

Dosarul privind prețurile de transfer (Local file) va conține următoarele date și documente.

Anexa 2. Model de informații despre prețurile de transfer.


Sancțiuni

Conform articolului 260 din Codul fiscal al RM - Nerespectarea modului de întocmire, de prezentare a dării de seamă fiscale şi a facturii fiscale:

 • (10) Prezentarea tardivă a dosarului privind prețurile de transfer se sancționează cu amendă de la 30000 la 50000 de lei.
 • (11) Prezentarea dosarului privind prețurile de transfer cu informații neautentice se sancționează cu amendă de la 150000 la 200000 de lei.
 • (12) Neprezentarea dosarului privind prețurile de transfer se sancționează cu amendă de la 300000 la 500000 de lei.