Prima / Cont de plată si Factura fiscală. Care este diferența?
Cont de plată si Factura fiscală. Care este diferența?

2 definiții importante: Cont de plată și Factură fiscală. Care este diferența?

Cont de plată NU este document primar cu regim SPECIAL.

se vedea alin. (7), (8) и (9) ale art. 11 (detalii), Lege Nr. 287 din 15-12-2017 despre contabilităţii și raportării financiare.

Este emis pentru bunuri, lucrări, servicii sau materiale destinate livrării către Сlient (Сumpărător) și servește pentru contabilitatea internă în companie.

Elementele contului de plată

În funcție de scopul plății, pot fi utilizate diferite Formulare de conturi de plată, de exemplu, ca aici.

Factura fiscală ESTE document primar cu regim SPECIAL.

se vedea Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, nr. 118 din 28.08.2017, cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia, si, de asemenea, clauza 3, Instructiuni pentru completarea formularului tip al documentului primar de raportare stricta „Factura fiscală”.

Se eliberează Cumpărătorului (Destinatarului) la livrarea bunurilor, serviciilor și se depune sub formă de rapoarte la Inspectoratul Fiscal al Republicii Moldova.

Detalii obligatorii ale facturii fiscale.

Formular tipizat al documentului primar de raportare strictă „Factura fiscală” (Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28.08.2017). Descărcați PDF.

Ambele documente pot fi fie pe hârtie, fie în format electronic.

În structura lor, Factura de plată și Factura fiscală sunt similare în multe privințe.

În acest fel:

  • vânzătorul, poate vedea informații detaliate legate de veniturile companiei
  • cumpărătorul poate vedea informații detaliate legate de cheltuielile companiei.

Informații importante: