Prima / Factură fiscală şi „e-Factura”
Factură fiscală şi „e-Factura”

Factură fiscală, instrucţiune privind completarea formularului. Factură fiscală electronice „e-Factura”

Reguli UE de facturare cu TVA. Detalii

conform paragrafului 16), art. 93 din Codul fiscal al Republicii Moldova.

16) Factură fiscală – formular tipizat de document primar cu regim special, pe suport de hîrtie sau în formă electronică, prezentat cumpărătorului (beneficiarului) la livrare de mărfuri, servicii.

Conform art. 3, Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.118 din 28.08.2017, Instrucţiune privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”.

3. Factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se utilizează în cazurile:

 • 1) Livrării mărfurilor, activelor, inclusiv în cazurile în care au fost emise avize de însoțire a mărfurilor:
  • а) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;
  • b) neimpozabile cu TVA.
 • 2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor cu excepția serviciilor financiare prestate de către instituțiile financiare, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii și împrumut:
  • а) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;
  • b) neimpozabile cu TVA.
 • 3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.
 • 4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau uzufruct.
 • 5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.
 • SERVICIUL FISCAL DE STAT, ORDIN, Nr. 317 din 26-06-2020, privind aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informațional automatizat de creare și circulație a facturilor fiscale electronice "e-Factura"
  e–Factura obligatorie începând cu 1.07.2020.
 • Informații utile:

  Еuropa / International:  Dacă bunurile, lucrările, serviciile sau materialele sunt livrate, dar NU sunt plătite, atunci:

  • pentru vânzător (furnizor) - acesta este un cont de creanță
  • pentru cumpărător (destinatar) - acesta este un cont de primit.

  Informații importante:

  Linkuri utile: