Prima / Ce este un cont de plată electronic
Ce este un cont de plată electronic

Ce reprezintă contul de plată?

Contul de plată este un document comercial emis de vânzător în adresa cumpărărtorului și care conține o listă de bunuri și/sau servicii, caracteristicile lor distincte, cantitatea și prețul, condițiile de livrare, taxele incluse și informații despre expeditor și destinatar.

Contul de plată este un element important al controlului intern și al auditului entității.

„Un cont de plată bun” este un document care vă protejează afacerea de erori și riscuri.

„Instrumentele corecte de emitere a conturilor de plata electronice" contribuie la eficientizarea procesului de emitere conturi de plată, de gestionare a fluxului de numerar și chiar simplificarea ținerii evidenței contabile.

Companiile trebuie să ofere conturile pentru a putea solicita plăți. Contul de plată este o confirmare a acceptului de ambele părți a prețului și a condițiilor de plată.

Destinația contului de plată

 • Ținerea evidenței

  Un avantaj important al contului de plată este posibilitatea de a ține evidența vânzărilor sub aspect juridic, care permite să determinați când a fost vândut un produs, cine este cumpărătorul și cine l-a livrat.
 • Urmărirea plățillor

 • Contul de plată este un instrument greu de supraestimat pentru evidența contabilă. Acesta permite atât vânzătorului, cât și cumpărătorului să monitorizeze achitările proprii și cele ale contragenților.
 • Analitica de afaceri

  Analiza conturilor de plată emise de companie contribuie la determinarea modelelor de cumpărare ale clienților săi, la identificarea tendințelor, produselor populare, perioadele de vârf ale vânzărilor etc. Aceste elemente permit dezvoltarea strategiilor eficiente de marketing.

Contul de plată electronic

Un cont de plată electronic (în eng. Electronic invoice, sau e-Invoice) este cel care este expediat dintr-un sistem informatic la altul, de exemplu, din programul de contabilitate al unei întreprinderi - vânzător/furnizor în programul de contabilitate al unui contragent (cumpărător/plătitor). Furnizorul și plătitorul pot fi atât o companie comercială, cât o entitate guvernamentală/întreprindere de stat.

Avantaje.
Economii de timp, reducerea costurilor companiei,diminuarea numărului de erori la introducerea datelor într-un program de contabilitate.

Scopul este minimalizarea volumui de lucru și a numărului personalului antrenat în procesul de creare a contului de plată. Serviciul e-Cont.md realizează cea mai mare parte a muncii în locul angajaților. Suplimentar, dispare necesitatea de imprimare a contului, de expediere a acestuia prin e-mail (sau altă modalitate), de introducere în programul de contabilitate.

Din punct de vedere tehnic, emiterea contul de plată electronic (en. e-Invoice for payment) reprezintă circulația (expedierea, recepționarea si stocarea) conturilor între furnizor si comparator, în format electronic integrat, ceea ce exclude urilizarea conturilor pe suport de hârtie drept documente originale.

Ce este un cont de plată electronic conform (deplin)

Emiterea contului de plată electronic presupune că acesta contine date de la vanzator/furnizor intr-un format care poate fi inclus (integrat) în sistemul de contabilitate al cumparatorului fără a fi nevoie de introducerea datelor de către administratorul sau departamentul de contabilitate al cumparatorului.

Deoarece acest fapt permite utilizarea diferitor formate, este util să se țină cont de următoarele recomandări:

 • Un cont de plată electronic conform (deplin):

  • Structurarea datelor conturilor emise în format Electronic Data Interchange (EDI) sau XML;
  • Structurarea datelor conturilor emise cu utilizarea formularelor web standardizate în Internet.
 • Nu este un cont de plată electronic conform (deplin):

  • Datele conturilor nestructurate emise în format PDF, Microsoft Word sau Open Ofice;
  • Conturile de plată scanate de pe cele emise pe suport pe hârtie.

Deși economii semnificative de cost și timp pot fi realizate prin eliminarea hârtiei și prelucrării manuale a conturilor de plată, cele mai importante beneficii oferite de emiterea conturilor de plată electronice țin de nivelul de integrare dintre furnizorul de bunuri sau furnizorul de servicii și cumpărător, precum și dintre software-ul de emitere a conturilor și alte sisteme de afaceri.

Contul de plata - Legislatia Republicii Moldova

Prevederile alin. (7), (8) și (9) ale art. 11 din Legea Contabilităţii și Raportării financiare, Nr. 287 din 15-12-2017, sau detalii aici:

 • Contul de plată ESTE un document primar, dar NU este document primar cu REGIM SPECIAL
 • Pentru conturile emise în format electronic, semnătura NU constituie un element obligatoriu

Informații suplimentare utile


Funcționalități avansate pentru afaceri. Posibilități:

 • Automatizarea procesului:

 • Organizarea unei platforme specializate bazata pe 1C:8 pentru primirea UNIFICATĂ a platilor de tipul

  • B2B (transfer bancar de la companie) și

  • B2C (plăți online, în special pentru persoane fizice)

 • Integrarea plăților ONLINE în procesele de afaceri ale companiei sau în structura site-ul corporativ: