Prima / Termeni şi condiţii

Termenii de utilizare şi condiţii

Diginet Pro SRL (cod fiscal 1019600052341)

ultima actualizare: 16.10.2022

VĂ RUGĂM CITIȚI ACEST ACORD ÎNTREPRINDEREA ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SERVICIU.

PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI SAU PRIN CLICK „ACORD”, ACORDUL UTILIZATORULUI ESTE BOUND DE ACEST ACORD. DACĂ ACCEPTĂȚI ACEȘTI TERMENI DE SERVICII ÎN NUMELE SAU ÎN BENEFICIUL ANGAJATORULUI DVS. SAU AL ALTE ENTITATI, ATUNCI DECLARAȚI ȘI GARANTIȚI CĂ AVEȚI AUTORITATEA DE A ACCEPTĂ ACEST ACORD ÎN NUMELE SĂU.

Acest acord este încheiat între Diginet Pro SRL (marcă SERVICE e-Cont.md) și Utilizatorul care este de acord cu acești termeni (Utilizator), denumite colectiv „Părțile” și individual ca „Parte”.

SERVICIUL e-Cont.md poate actualiza acești Termeni și condiții în orice moment, fără notificare prealabilă, prin postarea unei noi versiuni la https://e-cont.md/terms. Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile acestor Termeni și condiții, trebuie să încetați să utilizați Serviciul; Utilizarea în continuare a Serviciului va semnifica acceptarea dvs. a acestor Termeni și condiții.

DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul Acord a fost întocmit în conformitate cu cerințele următoarelor legi din Republica Moldova:

1. SOFTWARE AS-A-SERVICE. Acest acord oferă Utilizatorului acces la software-ul bazat pe Internet și utilizarea acestuia, așa cum este indicat în comandă și descris în continuare la adresa web: e-Cont.md (denumit în continuare SERVICIU sau SERVICIU e-Cont.md).

2. UTILIZAREA SERVICIULUI:

2.1. Date aparținând Utilizatorului. Toate datele și siglele încărcate de Utilizator rămân proprietatea Utilizatorului, ca și între SERVICE e-Cont.md și Utilizator (Datele Utilizatorului). Utilizatorul acordă serviciului e-Cont.md dreptul de a utiliza, afișa public și distribui datele Utilizatorului de servicii (Vânzător de bunuri sau Furnizor de servicii) și Cumpărătorilor săi (Plătitorii care plătesc bunuri sau Serviciile Vânzătorului) pentru a îndeplini prezentul Acord.

2.2. Accesul și utilizarea Serviciului de către managerii Utilizatorului: Vânzătorul poate autoriza administratorii săi responsabili să acceseze SERVICIUL e-Cont.md în conformitate cu condițiile prezentului Contract. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea prezentului Contract către Cumpărătorii (Plătitorii).

2.3. Obligațiile Utilizatorului Utilizatorului: Utilizatorul (i) trebuie să păstreze parolele sale sigure și confidențiale; (ii) este responsabilă exclusiv pentru Datele Cumpărătorilor săi și pentru toate activitățile din contul său din SERVICIU; (iii) trebuie să depună eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a împiedica accesul neautorizat la contul său și să notifice imediat e-Cont.md SERVICIUL orice acces neautorizat; și (iv) poate utiliza SERVICIUL numai în conformitate cu acești Termeni de serviciu și cu legile aplicabile din Moldova.

2.4. Asistență tehnică: SERVICE e-Cont.md trebuie să ofere asistență utilizatorilor pentru SERVICIU în conformitate cu acești termeni ai SERVICII e-Cont.md și Politica de confidențialitate.

2.5. API: SERVICE e-Cont.md oferă acces la interfața sa de programare a aplicațiilor (API) ca parte a SERVICIILOR pentru pachete de servicii premium și la plata serviciului pentru o perioadă de 1 an. Sub rezerva celorlalți termeni ai acestui acord, serviciul e-Cont.md acordă Utilizatorului o licență neexclusivă, netransmisibilă, care să poată interacționa cu API-ul numai în scopul SERVICIULUI, autorizat de API.

  • Utilizatorul nu poate utiliza API-ul într-un mod care nu respectă documentația tehnică a API sau orice altă parte a API-ului. SERVICE e-Cont.md poate suspenda sau înceta accesul Utilizatorului la API temporar sau permanent, dacă Utilizatorul încalcă prezentul Acord sau condițiile de utilizare ale API.
  • SERVICE e-Cont.md poate schimba sau elimina punctele de intrare sau câmpurile existente în răspunsurile API, notificând Utilizatorul cu cel puțin 30 de zile înainte, dar SERVICE e-Cont.md va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a menține versiunea anterioară a API-ului timp de cel puțin 6 luni. SERVICE e-Cont.md poate adăuga noi puncte de intrare sau câmpuri în răspunsurile API fără notificare prealabilă Utilizatorului.
  • API-ul este furnizat pe termenii „AS IS” și „WHEN DISPONIBIL”. SERVICE e-Cont.md nu este răspunzător pentru Utilizator ca urmare a modificărilor, indisponibilității temporare, suspendării sau încetării accesului la API.

2.6. Versiune de încercare pentru 14 zile. Dacă Utilizatorul s-a înregistrat pentru o utilizare de probă a Serviciului, Utilizatorul poate accesa Serviciul pentru o perioadă de 14 zile pentru - Pachet - Midi (cu excepția cazului în care este prelungit de e-Cont.md în scris pe pagina de Prețuri). Serviciul este furnizat ca atare, fără garanție în această perioadă. Toate datele Utilizatorului vor fi șterse după perioada de probă, cu excepția cazului în care Utilizatorul își transformă contul într-un Serviciu plătit.

2.7. Publicitate: fiecare Utilizator are voie să declare public că este Utilizator al Serviciului. Fiecare Utilizator este de acord că SERVICIUL e-Cont.md poate include numele și mărcile unui astfel de Utilizator în lista Utilizatorilor SERVICIULUI e-Cont.md, fie online (pe site-ul e-Cont.md, prin e-mail, etc.) sau în materiale publicitare tipărite. ... Fiecare Utilizator este de asemenea de acord cu faptul că SERVICE e-Cont.md se poate referi oral la un astfel de Utilizator precum Utilizatorul Serviciului. Fiecare Utilizator poate renunța la prevederile din această secțiune contactând serviciul de asistență al SERVICIULUI de e-Cont.md.

3. ECLARAȚIA GARANȚIILOR. SERVICIUL e-Cont.md NU EXISTEAZĂ TOATE GARANȚIILE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, GARANȚII IMPLICITE DE COMERCIALITATE, DENUMIRE ȘI FITNESĂ PENTRU UN SCOP PARTICULAR. DACĂ SERVICIUL factorurare.md ia MĂSURI FIZICE, TEHNICE ȘI ADMINISTRATIVE REZONIBILE PENTRU A FURNIZI SERVICIUL, SERVICIUL fapturare.md NU GARANȚIAZĂ, iar UtilizatorUL ACORDĂ CĂ SERVICIUL POATE FI DISCONTINUT ȘI DISPONIBIL PENTRU A FĂRĂ ÎNTREPRINDERE.

4. LIVRAREA DE BILURI ELECTRONICE PENTRU SERVICII DE PLATĂ ȘI NOTIFICARE. SERVICE e-Cont.md prevede livrarea conturilor pentru plata către Plătitori și notificare (notificare de serviciu) atât a Utilizatorilor noștri cât și a Cumpărătorilor Clienților noștri (Plătitori) folosind următoarele metode prin e-mail, SMS și mesageri.

SERVICE e-Cont.md NU trimite mesaje publicitare.

  • Notificarea prin e-mail. Este notificarea implicită. Distribuția se realizează de către Serviciul e-Cont.md la comanda și în numele Utilizatorului. Realizat tehnic de pe site-ul e-Cont.md.
    În aceste scopuri, trebuie organizată o anumită interacțiune tehnică între SERVICIUL e-Cont.md și site-ul Utilizatorului (în funcție de caracteristicile site-ului);
  • Notificare prin SMS. Distribuția se realizează de către Serviciul e-Cont.md la ordinul Utilizatorului, în numele Utilizatorului și pe cheltuiala acestuia.

5. INTEGRAREA CU SISTEME IT EXTERNE. SERVICIUL e-Cont.md asigură integrarea cu „Sisteme IT” externe, inclusiv cu:

Lista tuturor integrărilor cu sisteme IT terțe este prezentată pe pagina Integrare cu sisteme externe.

6. PLATĂ PENTRU SERVICII e-Cont.md: Utilizatorul trebuie să achite toate taxele indicate în comandă în termen de 3 zile de la primirea conturi pentru plată. Utilizatorul este responsabil pentru plata integrală a întregii liste a serviciilor indicate în cont de plată, inclusiv toate taxele bancare, impozitele, TVA și alte deduceri. Prezentul Acord prevede posibilitatea ca o cont de plată să indice atât plata pentru utilizarea serviciului în cadrul pachetului de servicii selectat, cât și cereri / cereri suplimentare comandate de Utilizator, care sunt reglementate de termenii prezentului Acord și / sau de tarife.

Plata în favoarea serviciului e-Cont.md se face prin transfer bancar direct sau card de credit online.

7. CONFIDENțIALITATE MUTUALĂ

7.1. Definiția informațiilor confidențiale: informații confidențiale înseamnă toate informațiile care nu sunt publice dezvăluite de o parte (divulgarea părții) unei alte părți (destinatarul informațiilor), oral sau în scris, care este desemnată confidențială sau care ar trebui înțeleasă în mod rezonabil ca confidențială, având în vedere natura informațiilor și circumstanțele acesteia. divulgare (informații confidențiale). Informațiile confidențiale ale SERVICE e-Cont.md includ, printre altele, informații despre proiectarea și designul interfeței de utilizare a SERVICIULUI, precum și informații despre prețuri.

7.2. Protecția informațiilor confidențiale: Destinatarul trebuie să utilizeze același grad de îngrijire pe care îl folosește pentru a proteja confidențialitatea propriilor informații confidențiale (dar în niciun caz sub îngrijire rezonabilă), astfel încât să nu divulge sau să utilizeze nicio informație confidențială a părții care dezvăluie. în afara domeniului de aplicare al prezentului acord. Destinatarul trebuie să utilizeze eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a restricționa accesul la informațiile confidențiale ale părții dezvăluitoare angajaților și contractanților care au nevoie de acest acces în scopuri conforme cu prezentul acord și care au încheiat acorduri de confidențialitate cu destinatarul, nu mai puțin restrictive decât termenii de confidențialitate ai acestui acord.

7.3. Excepții: informațiile confidențiale exclud informațiile care: (i) este sau devine cunoscută public fără a încălca vreo obligație față de partea care dezvăluie, (ii) a fost cunoscută destinatarului înainte de divulgarea sa de către partea dezvăluitoare fără a încălca nicio obligație față de partea care dezvăluie, (iii) este obținut de la un terț fără a încălca nicio obligație față de persoana care dezvăluie sau (iv) a fost dezvoltat independent de către destinatar fără a utiliza sau a accesa informațiile confidențiale. Destinatarul poate dezvălui informații confidențiale în măsura cerută de lege sau în conformitate cu o hotărâre judecătorească, dar trebuie să furnizeze divulgatorului o notificare prealabilă cu privire la natura și motivul acestei dezvăluiri.

8. PROPRIETATE INTELECTUALĂ:

8.1. Rezervarea drepturilor. Software-ul, fluxurile de lucru, interfața utilizatorului, proiectele, know-how-ul și alte tehnologii furnizate de e-Cont.md ca parte a SERVICIULUI sunt proprietatea SERVICE e-Cont.md și a autorizaților de licență, precum și toate drepturile de proprietate și proprietate asupra acestor articole, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală conexe rezervate numai pentru serviciul de asigurare.md. Utilizatorul nu poate elimina sau modifica nici o marcă comercială sau notificări restrictive din SERVICIU. SERVICE e-Cont.md își rezervă toate drepturile, cu excepția cazului în care este specificat în mod expres în prezentul acord.

8.2. Restricții: Utilizatorul nu poate (i) să vândă, să revândă, să închirieze sau să închirieze SERVICIUL sau să-l folosească ca furnizor de servicii; (ii) să folosească Serviciul pentru a stoca sau transmite e-mailuri de marketing ilegale, nesolicitate, materiale nelipsite sau de altă natură obiectabile, ilegale sau dăunătoare și pentru a stoca sau transmite materiale cu încălcarea drepturilor terților; (iii) să interfereze sau să perturbe integritatea sau funcționarea SERVICIULUI; (iv) încercarea de a obține acces neautorizat la SERVICIU sau la sisteme sau rețele conexe; (v) reproiecta SERVICIUL; sau (vi) accesați SERVICIUL pentru a crea un serviciu sau produs competitiv sau copiați orice caracteristică, funcție sau grafică în scopuri competitive.

8.3. Date rezumate. În timpul și după termenul prezentului acord, SERVICE e-Cont.md poate folosi Datele Utilizatorilor care nu sunt identificate personal în cadrul SERVICIULUI și în scopul îmbunătățirii SERVICIULUI, analizei statistice agregate, asistență tehnică și alte scopuri comerciale.

9. TERMEN ȘI TERMINARE:

9.1. Termen: Acest acord este valabil până când toate contractele sau ordinele sau ordinele plătite complet sau completate sau încheiate.

9.2. Încetarea reciprocă în caz de încălcare materială. Dacă oricare dintre părți încalcă acest acord, cealaltă parte poate rezilia prezentul Acord la sfârșitul perioadei de notificare / rectificare scrisă de 30 de zile, dacă încălcarea nu a fost rectificată.

9.3 Suspendare în caz de neplată: SERVICE e-Cont.md poate suspenda sau înceta provizoriu furnizarea SERVICIULUI sau ambele, dacă plata Utilizatorului pe orice cont de plată este întârziată cu mai mult de 7 zile calendaristice.

9.4. Serviciul de date pentru Utilizatori:

  • Datele Utilizatorilor vor fi disponibile timp de 30 de zile de la încetarea prezentului Acord.
  • După expirarea acestei perioade de 30 de zile, SERVICIUL e-Cont.md nu este obligat să stocheze Datele Utilizatorului și le poate distruge.

9.5.Rambursări la SERVICE e-Cont.md la reziliere. După rezilierea acestui acord, din orice motiv, Utilizatorul trebuie să ramburseze serviciul de asigurare a serviciului pentru toate costurile suportate, inclusiv pentru orice servicii terțe rezervate, și să ștergeți fișierele cu proprietate intelectuală transferate în cursul lucrării sau să returneze toate proprietățile către SERVICE e-Cont.md. La solicitarea SERVICII e-Cont.md, Utilizatorul se angajează să confirme în scris că îndeplinește cerințele pentru distrugere sau returnare.

9.6. Suspendarea lucrărilor pentru încălcarea legii: SERVICE e-Cont.md poate suspenda temporar furnizarea SERVICIULUI sau șterge Datele relevante ale Utilizatorului sau ambele, dacă crede cu bună credință că Utilizatorul a încălcat prezentul Acord prin utilizarea SERVICIULUI. SERVICE e-Cont.md va încerca să contacteze Utilizatorul în avans.

10. LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII:

10.1. EXCLUZIA DAUNELOR IMEDIATE: SERVICIUL e-Cont.md nu este responsabil pentru niciun fel de daune indirecte, speciale, incidentale sau consecințe care rezultă din sau legate de acest acord (inclusiv, dar fără a se limita la costurile de întârziere; pierderea de date, înregistrări sau informații; și pierderea profitului ), chiar dacă Serviciul este înștiințat în mod corespunzător despre posibilitatea unei astfel de daune sau pierderi.

10.2. LIMITARE GENERALĂ A RESPONSABILITĂȚII: răspunderea totală a SERVICIULUI e-Cont.md care rezultă din sau în legătură cu prezentul Acord (indiferent de contract, infracțiune sau altfel) nu depășește suma plătită de Utilizator în termen de o lună înainte de evenimentul care dă naștere răspunderii.

11. EXEMPȚII ȘI DAUNE: În cazul în care orice terță parte solicită împotriva SERVICE e-Cont.md sau solicită SERVICE e-Cont.md să fie pârâtă într-un proces legat de acțiunile, omisiunile, datele sau informațiile Utilizatorului în Software-ul SERVICIUL, Utilizatorul trebuie să apere, să despăgubească și să asigure SERVICIUL de fapturare.md împotriva tuturor pierderilor, daunelor și cheltuielilor de orice fel (inclusiv costuri și cheltuieli legale rezonabile) aferente și împotriva acestor cereri sau cereri.

12. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA. Acest acord este reglementat de legislația Republicii Moldova în legătură cu orice diferend între părți sau în orice mod legat de subiectul prezentului acord. Orice revendicare sau litigiu trebuie introdusă exclusiv în instanțele de stat din Moldova, iar Utilizatorul este supus cerințelor privind jurisdicția și locația. Nimic din prezentul acord nu împiedică nicio parte să solicite scutire judecătorească într-o instanță competentă. Partea predominantă în orice procedură legală are dreptul să recupereze onorariile și costurile avocaților săi de la cealaltă parte.

13. ALTE CONDIȚII:

13.1. Acord complet și modificări. Prezentul acord și procedură constituie întregul acord între părți și înlocuiește orice negocieri sau acorduri anterioare sau contemporane, fie ele orale sau scrise, legate de acest subiect. Utilizatorul nu se bazează pe nicio reprezentare cu privire la acest subiect, oral sau scris, neincluse în prezentul acord. Nu există garanții, promisiuni sau promisiuni care nu sunt incluse în acest acord. Nicio modificare a prezentului acord nu este efectivă decât dacă ambele părți o semnează și nicio renunțare nu produce efecte decât dacă partea renunțatoare semnează renunțarea în scris.

13.2. Cesiunea drepturilor. Niciuna dintre părți nu poate atribui sau transfera acest acord sau o comandă către o terță parte, cu excepția faptului că acest acord cu toate comenzile poate fi transferat fără consimțământul celeilalte părți ca parte a fuziunii sau vânzării practic a tuturor bunurilor uneia dintre părți.

13.3. Independența partidelor. Părțile sunt părți independente între ele.

13.4. Aplicabilitate și forță majoră. În cazul în care orice termen al prezentului acord este invalid sau neaplicabil, termenii rămași vor rămâne în vigoare. Cu excepția plății fondurilor, niciuna dintre părți nu este responsabilă pentru evenimente care nu se află sub controlul său rezonabil, incluzând, dar fără a se limita la, forța majoră.

13.5. Dacă compensația pentru daune monetare nu este suficientă. Orice încălcare a uneia dintre părțile la acest acord sau încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale celeilalte părți poate provoca daune ireparabile sau daune celeilalte părți. Cealaltă parte poate solicita o hotărâre judecătorească pentru a opri orice încălcare sau pentru a evita orice viitoare încălcare.

13.6. Fără condiții suplimentare. SERVICIUL e-Cont.md respinge orice termeni adiționali care contrazic prezentul acord, iar Utilizatorul Serviciului se obligă să nu prezinte niciun termen suplimentar care contrazice termenii prezentului Acord sau orice document de achiziție al Utilizatorul.

13.7. Ordinea de prioritate. În caz de neconcordanță între acest acord și cererea sau comanda Utilizatorului, cererea/comanda are prioritate.

13.8. conditii de supravietuire. Orice condiții care, prin natura lor, supraviețuiesc rezilierii prezentului acord, pentru a permite unei părți să-și afirme drepturile și să obțină protecția prezentului acord, vor supraviețui. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică.

13.9. Părere (Feedback). Dacă Utilizatorul furnizează e-Cont.md feedback, sugestii, evaluări, dorințe sau idei (denumite în mod colectiv „Feedback”), Utilizatorul garantează și este de acord că articolele trimise nu conțin informații confidențiale sau de proprietate, iar Utilizatorul prin prezenta furnizează SERVICIUL e-Cont.md consimțământul irevocabil, nerestricționat, gratuit și perpetuu pentru utilizarea acestor comunicări în orice scop comercial, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asociate Feedback-ului.

14. ACTUALIZĂRI. Ne rezervăm dreptul de a modifica acest Acord sau Politica de Confidențialitate în orice moment, așa că vă rugăm să-l revizuiți regulat. Dacă facem modificări materiale ale acestui acord, vă vom anunța aici pe site-ul web și prin e-mail.

15. CONTACT: Doriți să ne contactați? Contactați asistența SERVICII e-Cont.md sau scrieți-ne direct pe e-mail: info@e-cont.md.